Deze pagina genereert een opgave voor klankpuntherkenning
Maar dan wel via de route dat je 'm zelf moet zingen (voorstellingsvermogen)
De begintoon wordt gegeven (vooralsnog alleen c'' voor dalend, stijgend alle tonen)
Daarna het interval, drieklank (eventueel in omkering) of vierklank dat stijgend of dalend gezongen moeten worden
De oplossing krijg je met een druk op de volgende knop/
Het zingen van de oplossing kun je zelf controleren aan de piano

stijgend
dalend (aanmerkelijk moeilijker)

intervallen
drieklanken
vierklanken
alles doorelkaar

Tijd voordat antwoord zichtbaar wordt (in seconden)

Oplossing:

onderstaand plaatje is het gevraagde klankpunt, maar dan gezien vanuit begintoon c' (stijgend) of c'' (dalend)
-